CORONA UPDATE: Speciale weekprijs voor onze 10 slaapkamers met eigen sanitair.

Groepsaccommodatie Cantecleer, voor al uw familieweekenden.

Corona richtlijnen

Welke regels gelden er vanaf 1 juni voor groepsaccommodaties?

Voor groepsaccommodaties zijn er, conform de noodverordeningen vanaf 1 juni, een tweetal beperkingen. Namelijk er mogen maximaal 30 personen worden ontvangen en personen vanaf 13 jaar die niet tot één huishouden behoren, dienen zich te houden aan de 1,5 meter afstandsregel.

Wie behoren er tot een huishouden?

De Rijksoverheid hanteert de volgende definitie: Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen.

Mogen meerdere huishoudens in één ruimte slapen?

Ja dit is toegestaan. Personen van 13 jaar en ouder, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, houden 1,5 meter afstand.

Mogen kinderen bij elkaar op een kamer slapen?

Ja dit is toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Weekaanbieding i.v.m. corona

Cantecleer groepsaccommodatie € 2250.- voor een week.